Utama

Maahad Turath Al Islami adalah sebuah pusat pengajian islam yang berteraskan kepada Turath Islami. Ia ditubuhkan agar dapat memenuhi perintah Allah swt supaya terdapat segolongan daripada umat islam yang tinggal bagi mendalami dan bertafaqquh dalam ilmu agama pusaka Nabi Muhammad SAW dan seterusnya menjadi mata rantai yang menyambung perjuangan Nabi Muhammad SAW sehingga ke akhir zaman.

Pengajian kitab Turath secara talaqqi dari kulit ke kulit, juga menitik beratkan hafalan matan-matan asas.