Kompleks Maahad Jalan Kebun

Maahad Turath Al Islami sedang dalam proses membina kampus baru kompleks Maahad di Jalan Kebun, Shah Alam. Pembinaan dijalan di atas tanah wakaf seluas satu ekar.

Kos pembinaan adalah dianggarkan sebanyak RM5juta. Sumbangan wakaf adalah dialu-alukan.